екип

Стоилка Костова

 

директор

преподовател по биология и здравно образование

Виктория Харалампиева

 

заместник - директор

 

Елена Гекова

 

училищен психолог

Румяна Маринова

логопед

Държавен логопедичен център

Диана Илиева

ресурсен учител

 

Русана Василева

старши учител подготвителна група

 

Даниела Колева

старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на I А клас

Игна Дамянова

 учител, начален етап на основно образование, учител в група ЦДО

I А  клас

Божидара Тодорова

старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на I Б клас

Марийка Спасова

 

старши учител, начален етап на основно образование,  учител в група ЦДО

 I Б  клас

Ирина Давидова

учител, начален етап на основно образование, класен ръководител

на I В клас

 

Мария Димова

старши учител, начален етап на основно образование,  учител в група ЦДО

 I В  клас

Галина Бастиянова

 

 учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на I Г

Димитринка Маринова

старши учител, начален етап на основно образование, учител в група ЦДО

 I Г  клас

Соня Павлова

старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на II А клас

Царевна Стойкова

 учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на II Б клас

Димитричка Цанкова

 

утарши учител, начален етап на основно образование,  учител в група ЦДО

 II Б,  II А  клас

Йорданка Петкова

 

учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на II В клас

Марияна Желева

 учител в група ЦДО

 

 II B  , II  А клас

 

Ирена Бонева

старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на III А клас

Мариана Визева

старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на III Б клас

Нина Станчева

учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на III В клас

Йорданка Даковска

учител, начален етап на основно образование, учител в група ЦДО

 III B  клас

Антоанета Соколова

Старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на IV А клас

Катя Панова

старши учител, начален етап на основно образование, класен ръководител на IV Б клас

Недялка Георгиева

старши начален учителкласен ръководител на III В клас

Пламена Додекова

учител в група ЦДО  - IV B, IV А клас, преподавател по човекът и природата – IV А,  IV  Б, IV В класове  

Веселина Щерева

старши учител в прогимназиален етап, преподавател по математикаа,

класен ръководител на V А клас 

Лидия Пенева

старши учител в прогимназиален етап, преподавател по математика,

класен ръководител на V В клас 

Офелия Аланджийска

старши учител в прогимназиален етап, преподавател по български език и литература,

 класен ръководител на VI A клас

Петя Николова

старши учител в прогимназиален етап, преподавател по български език и литература,

класен ръководител на V А клас 

Дарина Душкова

 старши учител, преподавател по английски език

Диана Тенева

 старши учител, преподавател по английски

Елица Мунтянова

старши учител, преподавател по английски език, класен ръководител на VI Б клас

Илияна Любомирова

старши учител в прогимназиален етап, преподавател по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, човекът и природата, информационни технологии.

класен ръководител на VII А

Анна Янкова

 

старши учител в прогимназиален етап, преподавател по история и цивилизация

 

Мила Андонова

преподавател по география и икономика

 

Светла Дамянова

старши учител в прогимназиален етап,

преподавател по изобразително изкуство, домашна техника и икономика, технологии

Радка Йорданова

преподаветел по музика

Олга Тодорова

преподавател по физическо възпитание и спорт

Ваня Балджиева

преподавател по физическо възпитание и спорт

Миглена Апостолова

 

завеждащ административна служба

 

Искра Ангелова

 

медицинска сестра

 

Веселка Дамянова

медицинска сестра

 

Цветко Аспарухов

 

домакин

Даринка Драгомирова

 помощен персонал

 

Елена Харизанова

помощен персонал

 

Весела Цанкова

помощен персонал

 

Мария Борисова

помощен персонал

 

 Йордан Барутчийски

 

охрана