настоятелство

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

 "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  122 ОУ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ”

e-mail:  un_122ou@abv.bg

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN:  BG37FINV915010UB226015

При банка, клон: ПИБ-UB кл.1

 ОТЧЕТ

01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г.

От 2013 г - 2 913,23 лв 

ПРИХОД - 820,00 лв

РАЗХОД – 745,01лв

1.ТЕКУЩИ РЕМОНТИ – 126, 60 лв

/ОСВЕТЛЕНИЕ ТЪМЕН КОРИДОР, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ/

2.ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КОМПЮТРИ – 218,34 лв

3.ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 18.00 ЛВ

4.СТОЙКА ЗА ПРОЕКТОР – 76, 82 лв

5.РЕКЛАМА – 40,60 лв

6. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТАКСИ – 264,65 лв

   / СГС, ПОЩА, БАНКА, СЧЕТОВОДСТВО/

НАЛИЧНИ КЪМ 22.04.2014г – 2 988,22 лвОТЧЕТ  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

01.01.2013 – 31.12.2013 г

ПРИХОДИ – 15 557,35лв

 1. ПРЕНОС ОТ 2012г – 3 509,15 лв.
 2. ПРИХОДИ  01.01.2013г – 31.12.2013 -  12 048,20 лв

 

РАЗХОДИ –  12 644,12л

 1. ЗАСТРАХОВКА –  364,78 лв
 2. ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 97,20 лв
 3. РЕМОНТИ – 2 226,45 лв 
 4. /СТАЯ 106, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ/
 1. СОФТУЕРНИ УСЛУГИ – 321,72 лв.
 2. САЙТ /122ou.com/ ИЗРАБОТВАНЕ И ДОМЕЙН – 163,90
 3. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И КОНСУМАТИВИ – 726,14 лв
 4.  / МАРКЕРИ ЗА БЯЛА ДЪСКА, ПЪЛНИТЕЛИ ЗА МАРКЕРИ, ГЪБИ ЗА БЯЛА ДЪСКА, ХАРТИЯ/
 1. ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ СТАИ – 7 894,71
       /ЧИНОВЕ, СТОЛОВЕ, ЩОРИ, КУТИИ ЗА ТЕЛЕФОНИТЕ/

      8.   ПРАЗНИЦИ И НАГРАДИ – 371,68 лв

9.   ВЪНШНИ УСЛУГИ  – 477,54 лв

/БАНКА, СЪДЕБНИ ТАКСИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ/

 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – 2 913,23 лв