НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2016 - 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

IV КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 10 МАЙ

МАТЕМАТИКА - 12 МАЙ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - 15 МАЙ

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - 16 МАЙ

VII  КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА - 19 МАЙ

МАТЕМАТИКА - 22 МАЙ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 29 МАЙ