КЛАСНИ РАБОТИ И ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ
II СРОК
2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА


 

Преподавател

Клас

Писмено изпитване

Класна работа

Щерева

математика

V а

 

2.03

21.04

5.06    

15.05

 

VІ а

 

16.02

10.03

29.03

2.06

03.05

 

VI б

 

16.02

10.03

29.03

2.06 

 

03.05 

 

         VII а        

 

20.02

2.03

30.03    

05.05   

Лидия

Пенева

 

V б

   2.03

21.04

6.06

16.05    

 

          V в

 

   2.03

21.04

6.06    

16.05

Офелия Аланджийска

Български език и литература

V а

 

23.02

28.02

5.03

24.05    

05.05    

 

 

 

VІ а

 

  27.02

2.03

17.04

11. 05

 

 

 

VІ б

 

  27.02

2.03

17.04

28.04

 

 

 

 

VІІ а

 

24.02

10.03

20.04

 

09.05

Петя Николова

БЕЛ

Vб

 22.02

15.03

26.04

31.05

 

10.05

 

V в

 

 

23.02

15.03

27.04

30.05

11.05

Дарина Душкова

Английски език

V а

 

22.02

22.03

19.04  

10.05

06.6

-

 

 

V б

 

23.02

23.03

20.04

11.05

8.06

-

 

V в

 

22.02

22.03

19.04

10.05

7.06

 

 

  

-

 

VІІ а

 

 23.02

23.03

20.04

11.05

 

-

Елица Мунтянова

VI а

 

22.02

24.02

15.03

31.03

21.04

2.06

    

-

 

VІ б

 

21.02

23.02

14.03

29.03

20.04

1.06       

-