ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ
II СРОК
2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА


 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

 ЧАС

СТАЯ

Даниела Колева

 

сряда

17.30 – 18.00

101

Игна Дамянова

 

 понеделник

 17.30 – 18.00

101

Божидара Тодорова

 

 Понеделник

17.30 – 18.00

102

Марийка Спасова

 

 Сряда

17.30 – 18.00

102

Ирина Давидова

 

 Сряда

17.30 – 18.00

103

Мария Димова

 

понеделник

17.30 – 18.00

103

Галина Бастиянова

 Вторник

17.00 – 17.30

104

Димитринка Маринова

 Сряда

17.30 – 18.00

104

 Соня Павлова

 Сряда

17.30 – 18.00

105

Царевна Стойкова

   Понеделник

17.30 – 18.00

202

Димитричка Цанкова

 Сряда

17.30 – 18.00

202

Йорданка Петкова

  вторник

17.30 – 18.00

203

Марияна Желева

 Петък

17.30 – 18.00

203

Ирена Бонева

 

 вторник

17.30 – 18.00

204

 Мариана Визева

 

 понеделник

17.30 – 18.00

205

Нина Станчева

 

 понеделник

17.30 – 18.00

201

Йорданка Даковска

 

 понеделник

17.30 – 18.00

201

Антоанета Соколова

 

  Понеделник

17.30 – 18.00

302

Катя Панова

 

 Петък

17.30 -18.00

303

Недялка Георгиева

 

  Сряда

17.30 – 18.00

108

Пламена Додекова

 

 Сряда

17.30 – 18.00

108

Веселина Щерева

 

 Понеделник

12.10 – 12.40

301

Лидия Пенева

 

 Четвъртък

16.00 – 16.30

305

Офелия Аланджийска

 

  Понеделник

13.00 – 13.40

107

Петя Николова

 

  Вторник

17.30 – 18.00

304

Илиана Любомирова

 

 вторник

13.50 – 14.30

206

Елица Мунтянова

 

 Сряда

12.30 – 13.00

106

Дарина Душкова

 

 сряда

11.30 – 12.00

Жълта стая

Диана Тенева

 

 Петък

12.10 – 12. 40

Жълта стая

Анна Янкова

 

вторник

14.30 – 15.10

301

Мила Андонова

 

Петък

14.00 – 14.30

301

Олга  Тодорова

 

 Понеделник

14.30 – 15.00

Салон ФВС

Ваня Балджиева

 

четвъртък

12.10 – 12.45

Салон ФВС

 

Светла Дамянова

 

 Понеделник

10.40 – 11.10

Жълта стая