Решение на Софийски оперативен щаб

От петък, 12 март, всички ученици от 5. до 12. клас в София преминават на онлайн обучение. Преустановява се присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. Срокът на действие на тези мерки към момента е двуседмичен – от 12 до 26 март. Това реши Софийският оперативен Прочетете повече…

Карантиниране на 3 „а“ клас

Уважаеми родители, От днес 11.03.2021 година до  21.03.2021 година – III a клас преминават на дистанционно обучение в електронна платформа Teams. Запазва се учебната програма за втори учебен срок, но с нов график на учебните часове за посочения период. От Ръководството