Използване на интерактивни методи за работа с ученици в ОРЕС.