За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в районите Витоша и Красно село – във 2. СУ „Емилиян Станев“, район Витоша, ул. „Генерал Суворов“ № 36.

За учениците IV, V, VІ и VII клас от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел и Сердика – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, район Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от IV и VІ клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от V клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 145. ОУ „Симеон Радев“,  район Младост, жк. Младост 1А, ул. „Ресен“, №1.

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в районите Лозенец, Средец  и Триадица и за учениците от VII клас от училищата в район Триадица– в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, район Триадица, бул. „Витоша“ №134.

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в район Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VII клас от училищата в районите Витоша, Изгрев, Оборище, Искър, Панчарево, Лозенец, Подуяне, Красно село, Младост, Слатина, Кремиковци, Средец, Студентски – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/  в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IV до VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 часа и 30 минути.

На 13 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на СМГ, в срок до 08.03.2021 г.

Проверените и оценени писмени работи на учениците се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

в СМГ – писмените работи на учениците от VIII до XII клас;

в НПМГ – писмените работи на учениците от VI и VII клас;

в 56. СУ – писмените работи на учениците от IV и V клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. се определят от директора на съответното училище-координатор и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

Категории: Новини