С удоволствие Ви съобщаваме, че нашето училище стартира нов проект, финансиран по програмата Erasmus+:

Проект KA122 SCH 2024-1-BG01-KA122-SCH-000242908 – “Developing logical thinking in science through digital tools and a STEAM science approach” – Развиване на логическо мислене и интерес към природните науки чрез дигитални инструменти и STEM научен подход.

Целта на проекта е да насърчи развиването на логическо мислене и интерес към природните науки сред учениците, като обучи десет учители да използват съвременни дигитални инструменти и STEM подходи. Учителите ще преминат през специализирани обучения, които ще им предоставят знания и умения за внедряване на иновативни методи в учебния процес, с акцент върху оценяването, развитието на научното мислене и използването на технологиите в образованието.

Проектът предвижда участие на нашите учители в два структурирани курса, които ще се проведат в Турция и Естония:

  1. Курс: “eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”**
  •    Период на провеждане: 19.07 – 27.07.2024
  •    Място: Манавгат, Турция
  •    Участници: 5 учители

Курсът е практически ориентиран и е предназначен за образователни специалисти, които искат да научат как ефективно да работят с ученици, като използват различни методи за оценка на техните постижения. Днес знаем, че ученето изисква ученикът да се ангажира с решаването на проблеми, за да изгражда активно ментални модели. Знанието се постига не само чрез получаване на информация, но и чрез интерпретиране на информацията и свързването й със съществуващите знания на ученика. Важното, което трябва да бъде оценявано, е способността на ученика да организира, структурира и използва информацията в контекст за решаване на сложни проблеми.

Разбирането на различните видове тестове, видовете резултати, които те предоставят, и как те се допълват един друг, ще помогне на учителите да използват тази информация по най-добрия начин за подпомагане на учениците в процеса на учене. По време на курса участниците ще научат как да създават различни видове тестове и какви инструменти и приложения могат да използват за създаване на e-тестове, e-задачи и e-игри, както и други електронни инструменти.

  1. Курс: “STE(A)M Based Teaching”
  • Период на провеждане: 16 – 24.08.2024
  • Място: Талин, Естония
  • Участници: 5 учители