Уважаеми родители,

122. основно училище “Николай Лилиев” обявява свободни места за учебната 2018/2019 г. в следните класове и групи:

– за 5. класове – 5 места;

– за Подготвителна предучилищна група – 5 места за 6-годишни и 5 места за 5-годишни.

Категории: Прием