НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, ГЛАСУВАНИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ №1/15.10.2018:

1. 21.12.2018 – Коледен благотворителен ден

2. 29.03.2019 – Спортен празник

3. 23.05.2019 – Патронен празник на училището

Категории: Ваканции