Отборите, които се регистрираха за участие в състезанието „За тортата на Директора“ получиха задачите за втори кръг днес!

  • Краен срок за предаване на отговорите: 22.02.2021 г. (понеделник) до 15:00 часа.
  • Отговорите да са написани на Word (не сканирани или снимани) и изпратени на e-mail: cakecompetition@122ou.com
  • Името на файла да бъде: torta_2_class. Например: torta_2_class5A

 

Оставяме възможност на всички, които не са се регистрирали за участие да разгледат задачките! Също можете да изпращате предложения на cakecompetition@122ou.com

5-7-2
Категории: Новини