Въведете Име/Фамилия на ученик/служител
Въведете Име/Фамилия на класен ръководител (ако е приложимо)