Въведете Име/Фамилия на ученик
Въведете Име/Фамилия на класен ръководител