НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

На 04.11.2022 г. се проведе обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици от 122. ИОУ „Николай Лилиев“. В обучението участваха Емил Христов – учител по физическо възпитание и спорт и Игна Дамянова – старши учител в начален етап. Учениците преминаваха с велосипед през различни ситуации, запознаха се с основните пътни знаци и маркировка.