Национално математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас

Национално математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във Прочетете повече…

Резултати от Европейско Кенгуру

Резултати от Европейско Кенгуру – 1. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 2. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 3. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 4. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 5 – 6. клас Резултати от Европейско Прочетете повече…

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Виуведомявам, че Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 81. СУ, Прочетете повече…