Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“   В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № Прочетете повече…

Общински кръг на олимпиадата по математика

Регламент и Декларация   Общински кръг на олимпиадата по математика Изх. № РУО1- 33230/29.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади Прочетете повече…

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо Прочетете повече…

Покана за празника на училището

Уважаеми г-н/г-жо ……………, имам удоволствието да Ви поканя на Лилиевите празници в 122. ОУ ,, Николай Лилиев” на 30.05.2019г. от 10:00ч. в сградата на училището. За нас ще е чест да сте част от нашия празник! С уважение: