Проект “Помисли преди да изхвърлиш”

От месец ноември в нашето училище стартира работа по този проект. В него участват 6 паралелки от 4 и 5 клас. Проектът е свързан с мерки за намаляването на отпадъците. Финансиран е от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Награда в XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Награда в XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” спечели Андрей Велинов 6в клас! Пожелаваме му още много бъдещи участия и награди от състезания, олимпиади и конкурси!