Общински кръг на олимпиадата по математика

Регламент и Декларация   Общински кръг на олимпиадата по математика Изх. № РУО1- 33230/29.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади Прочетете повече…

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо Прочетете повече…

Покана за празника на училището

Уважаеми г-н/г-жо ……………, имам удоволствието да Ви поканя на Лилиевите празници в 122. ОУ ,, Николай Лилиев” на 30.05.2019г. от 10:00ч. в сградата на училището. За нас ще е чест да сте част от нашия празник! С уважение:

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

24 май ден на славянската писменост и култура, ден на Българина – учителя, ученика, учителката и училището като институция! Да бъде свято името на Св. св. Кирил и Методий! Честит празник на всички Българи! Кои са децата, които ще рецитират „Аз съм българче” пред Националната библиотека? Петра и Симеон са Прочетете повече…