КОДИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО

2019-1-PL01-KA229-065598_4

C1 12-15.11.2019 г. Physical

Полша – PL Coding in school
3 - Учители /Teachers/

C2 27-30.10.2020 г. Virtual

Румъния - RО My school – my country
4 - Учители /Teachers/ 6 - Ученици /Students/

C3 16-19.03.2021 г. Virtual

Полша - PL Different does mean worse
4 - Учители /Teachers/

C4 17-21.01.2022 г. Virtual

България - BG Student emigrant school

C5 25-30.04.2022 г. Physical

България - BG Coding with robots

C6 31.05-03.06.2022 г. Physical

Полша – PL Coding in space
6 - Учители /Teachers/ 12 - Ученици /Students/

Популяризация на проекта