ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители,

От 2019 година 122. Основно училище придоби статут на Иновативно училище с изучаване на роботика и приложно програмиране от II до V клас. Иновацията ни даде възможност да въведем нов учебен предмет „Роботика и приложно програмиране“ и да постигнем резултати за пример. През изминалите четири години нашето училище беше представяно неколкократно на областни и национални кръгове, турнири и други състезания в областта на компютърното моделиране и информационните технологии.

Като ръководство на училището сме мотивирани да разширим иновацията и да затворим цикъла на обучение от I до VII клас. По този начин ще дадем възможност на всички ученици да се до докоснат до роботиката и приложното програмиране. Предвиждаме актуализиране на учебните програми по предмета, съобразно световния технологичен напредък. Искаме да бъдем актуални в тази област и нашите ученици да прилагат усвоените знания и умения в следващите етапи на обучение и в реалния живот, да се гордеят с училището, което са завършили и да подкрепят идеята за развитие в тази област.

Нашата цел е да дадем най-доброто на децата и учениците!

С уважение,

Ръководството на 122. ИОУ „Николай Лилиев“

Документи

Учебни програми

Роботика и информационни технологии – 1 клас – Отворете тук

Роботика и приложно програмиране – 2 клас – Отворете тук

Роботика и приложно програмиране – 3 клас – Отворете тук

Роботика и приложно програмиране – 4 клас – Отворете тук

Дизайн и програмиране – 5 клас – Отворете тук

Дизайн и програмиране – 6 клас – Отворете тук

Дизайн и програмиране – 7 клас – Отворете тук

Учебна програма по Роботика и приложно програмиране 2019/2020 – Отворете тук

Учебна програма по Роботика и приложно програмиране 2020/2021 – Отворете тук

Учебна програма по Роботика и приложно програмиране 2021/2022 – Отворете тук

Учебна програма по Роботика и приложно програмиране 2022/2023 – Отворете тук

Декларация от Обществен съвет – Отворете тук

Протокол от Педагогически съвет – Отворете тук

Декларация за родителско съгласие – Изтегляне

РОБОТИКА И ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

ПОСТИЖЕНИЯ В НАШАТА ИНОВАЦИЯ

МОТИВАЦИЯ

Педагогическият колектив на 122. ОУ е заложил в стратегията си за развитие на училището, като основна цел въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение и издигане нивото на знания на учениците. Иновативното училище  е  пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети. Въвеждането на часове по ,,Роботика и приложно програмиране“  ще допринесе за   развитието на учениците на 122.ОУ в дигиталния свят.

Ще се открие по-широка възможност за развитие на учениците: да научават за нови технологични и други научни достижения, към които да могат да се насочат, да развиват заложения им потенциал в цялостен аспект, да се мотивират от иновациите, да учат във всички направления с помощта на новите технологии. Роботиката е сред най-подходящите начини да запознаем учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Традиционното разширено изучаване на английски език в 122. ОУ, следва да бъде доразвито като се предостави възможност на учениците да изучават езика на едно по-различно ниво, предполагащо усвояване на терминологията  и изучаване на новия учебен предмет.