Извънкласни дейности по интереси

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“

„Дигитален свят“

Създаване и обработка на изображения с графичен редактор на програма за визуално програмиране. Създаване на анимации и самостоятелни програмни единици. Изграждане на единици на роботизирани елементи и програмирането им.

Ръководител: Ирена Филипова

„Безопасен интернет“

Учениците ще се запознаят с опасностите, които крие интернет и начините да се предпазват от тях. Ще се запознаят с дигитални устройства и работата с тях. Ще се запознаят с правилата на поведение при работа с дигитални устройства и в компютърен кабинет. Ще направят първи стъпки в блоковото програмиране чрез играта,„Scottie Go edu“ и платформата CODE.org.

Ръководител: Игна Дамянова

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“

„Математика +“

В извънкласната дейност учениците ще имат възможност да усъвършенстват своите знания да развият логическото мислене и да решават задачи свързани с любопитни факти от възникването на математиката. Учениците ще се упражняват върху бързо взимане на решения и анализ на задачите. Предвидени са използването на различни методи и техники за решаването на задачи.

Ръководител: Атанас Терзиев
Група: VII „А“ клас
Провеждане: Всеки вторник и четвъртък от 14:20 ч. до 15:00 ч.
Място на провеждане: Кабинет A2

 

„Скритите числа“

 

Клуб на любознателни математици, търсещи приложение на наученото в часовете по математика. Чрез изследване на различни области на човешка дейност учениците разширяват своите математически представи и развиват уменията си да прилагат математическите си знания. Научават се да възприемат света в неговата цялост и да подхождат към проблемите му с изследователска критичност и аналитичност.
Ръководител: Царевна Стойкова

„Знам и мога“

 

Заниманията по интереси на клуба „Знам и мога“  целят да:

  • Повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно справяне с поставена задача чрез развитие на логическото им мислене.
  • Да се задълбочат знанията на учениците по БЕЛ и МАТЕМАТИКА.
  • Да се формира желание и нагласа за съзнателно и непрекъснато усъвършенстване и обогатяване на езиковата култура.
  • Да се развият някои личностни качества на учениците: наблюдателност, повишена концентрация, самостоятелност, активност и съзнателност.
  • Да се задълбочи интересът и положителното отношение на учениците към математическите знания и българския език.
  • Да се надградят знанията, които се придобиват в часовете по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.
  • Придобиване на интерес към математиката и повишаване на езиковата култура.

Ръководител: Недялка Георгиева

„Смели математици“

Групата „Смели математици“ е предназначена за ученици от 6 клас с цел подготовка за математически състезания. По време на обучението си в нея, участниците ще придобият знания и ще се усъвършенстват в решаването на по-сложни задачи от учебния материал, както и задачи от извънкласен материал, предназначени за съответната ин възраст и клас.

Ръководител: Мария Тодорова

НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВА, СПОРТ И КУЛТУРА“

„Светът на изкуството“

В клуб по извънкласни дейности „Светът на изкуството“ ще експериментираме в различните жанрове на изкуството, ще развихрим фантазията и въображението си, за да се опитаме да създадем нещо полезно и красиво, чрез което да направим светът едно по-добро и по-красиво място за живеене.
Ръководител: Ирина Давидова

„Сръчни ръчици“

Сръчни ръчици - развитие на умения за рязане, лепене и работа с хартия. Развиване на умения за креативност. Работа в екип.

Ръководител: Даниела Колева

„Спорт и здраве“

 

Заниманията по интереси в областта на спорта целят да повишат и развият качествата ловкост, сила, издръжливост, гъвкавост, бързина в индивидуални и групови игри.

Ръководител: Емил Христов

„Спорт за всички“

Спорт за всички е дейност за всички ученици. Целта е да изгради интерес към спорните игри и изграждането на основни умения и компетенции в определени спортове. Повишаване интереса към физическата активност.

Ръководител: Ива Радкова

„Зумба за деца“

Разучаване и затвърждаване на основни стъпки в зумбата и аеробиката. Разучаване и затвърждаване на подскоци, завъртания, клякания и придвижвания съчетани с такта на музиката. Разучаване и затвърждаване на различни стилове танци (самба, салса, меренге, регетон , ча- ча, кумбия, фламенко и хип- хоп).

Ръководител: Венелина Георгиева

„Спорт и здраве в планината“

Програмата има за цел да подобри връзката с природата, чрез спорт и планинско ходене, подходящи за възрастта игри и време в планински условия в четирите сезона. Децата ще посещават различни туристически маршрути на Витоша през различните сезони. Програмата е надграждащ курс, след проведена извънкласна форма във втори клас.

Ръководител: Нина Станчева

„Магията на езика“

Заниманията дават на учениците възможност за по-добро овладяване на граматиката и прилагане на езиковите норми, за да подобрят знанията си и да усъвършенстват уменията си по роден език. Чрез дейностите в групата се насърчава изграждане на положителна нагласа у учениците към българския език и литературата, стимулира се личното творчество.

Ръководител: Надежда Иванова

„Сръчко“

Целта на нашето ателие е да изработваме и творим неща, които ще бъдат за украса на стаята или училището, подготовка за предстоящо тържество или полезна кауза, без да се отнема от времето на редовните часове.

Ръководител: Сашка Боянова

„Театър и слово“

Този клуб по интереси има за цел да подкрепи емоционалната интелигентност на учениците. Да ги накара да съпреживеят дадено художествено произведение, като се поставят на мястото на героите произведения в стихотворна форма на Леда Милева. Задачи : да научат какво е етюд, декори, мизансцен, пиеса, режисьор. Учениците ще имат представителна изява. Ще имат среща с актьор и режисьор., записано в програмата.

Ръководител: Божидара Тодорова


122. ОУ е много повече от една административна единица, то е събирателен център на училищната общност. Ръководството работи за достигане на едно по-високо равнище за работа с родителите, където училищният екип включва оптимално семейството в живота на училището и образователния процес.

Педагогическият колектив на 122. ОУ е заложил в стратегията си за развитие на училището, като основна цел въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение и издигане нивото на знания на учениците. Иновативното училище  е  пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети. Въвеждането на часове по ,,Роботика и приложно програмиране“  ще допринесе за   развитието на учениците на 122.ОУ в дигиталния свят.

Ще се открие по-широка възможност за развитие на учениците: да научават за нови технологични и други научни достижения, към които да могат да се насочат, да развиват заложения им потенциал в цялостен аспект, да се мотивират от иновациите, да учат във всички направления с помощта на новите технологии. Роботиката е сред най-подходящите начини да запознаем учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Традиционното разширено изучаване на английски език в 122. ОУ, следва да бъде доразвито като се предостави възможност на учениците да изучават езика на едно по-различно ниво, предполагащо усвояване на терминологията  и изучаване на новия учебен предмет.