Училищно настоятелство 122. ИОУ „Николай Лилиев“

е-mail: nastoyatelstvo@122ou.com

Документи

Устав на настоятелството – виж тук.

Заявление за прием в сдружението – изтегли.

Отчет 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г.

Отчет 01.01.2013 – 31.12.2013 г

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

 “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  122 ОУ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ”

e-mail: nastoyatelstvo@122ou.com

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN:  BG37FINV915010UB226015

При банка: ПИБ