Успешно приключи изпълнение по проект “Ти и Лидл за по-добър живот”.

Дата: 12 октомври 2020

Днес можем да се похвалим, че приключи успешно реализираният от Училищното настоятелство на 122 ОУ “Николай Лилиев” проект за “Изграждане на обезопасена мултифункционална спортна площадка”, финансиран по програма “Ти и Лидл за по-добър живот”.

През работните дни от понеделник до петък изградената площадка ще се използва :

  • Преди обяд: от 580 деца на възраст от 6 до 14 години (предучилищна група, първи до седми класове). 20 от децата са със специални образователни потребности.
  • След обяд: 320 ученици от първи до пети клас, обхванати в рамките на целодневното обучение.
  • В работните дни, след 17.30 както и през почивните дни, изградената мултифункционална спортна площадка се използва от местната общност – деца и младежи, за колективни спортни занимания.
  • Над 2500 са децата и младежите на кв. Лозенец, имат възможност да се възползват от изградената мултифункционална площадка.