ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ На основание чл. 20 и чл.21 от Устава на сдружението, Съветът на настоятелите на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.11.2022 г. от 18,00 часа в сградата Прочетете повече…

Успешно приключи изпълнение по проект “Ти и Лидл за по-добър живот”

Успешно приключи изпълнение по проект “Ти и Лидл за по-добър живот”. Дата: 12 октомври 2020 Днес можем да се похвалим, че приключи успешно реализираният от Училищното настоятелство на 122 ОУ “Николай Лилиев” проект за “Изграждане на обезопасена мултифункционална спортна площадка”, финансиран по програма “Ти и Лидл за по-добър живот”. През Прочетете повече…

Удължаване срока на изпълнение по проект “Ти и Лидл за по-добър живот”

Удължаване срока на изпълнение по проект “Ти и Лидл за по-добър живот”.   Дата: 30 юли 2020  Във връзка с извънредната ситуация поради епидемиологичната обстановка в страната и в частност в образователната система, реализираният от Училищното настоятелство на 122 ОУ “Николай Лилиев” проект за “Изграждане на обезопасена мултифункционална спортна площадка” Прочетете повече…

“Ти и Лидл за по-добър живот”

Училищното настоятелство на 122 ОУ “Николай Лилиев” стартира проект по програма “Ти и Лидл за по-добър живот” Дата: 10 ноември 2019 На 08 ноември, 2019 година беше подписан договор за безвъзмездно целево финансиране по програмата на ЛИДЛ България “Ти и Лидл за по-добър живот”. В рамките на проект “Изграждане на Прочетете повече…

Отчет 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г.

ОТЧЕТ 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г. От 2013 г – 2 913,23 лв  ПРИХОД – 820,00 лв РАЗХОД – 745,01лв 1.ТЕКУЩИ РЕМОНТИ – 126, 60 лв /ОСВЕТЛЕНИЕ ТЪМЕН КОРИДОР, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ/ 2.ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КОМПЮТРИ – 218,34 лв 3.ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 18.00 ЛВ 4.СТОЙКА ЗА ПРОЕКТОР – 76, Прочетете повече…

Отчет 01.01.2013 – 31.12.2013 г

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 01.01.2013 – 31.12.2013 г ПРИХОДИ – 15 557,35лв ПРЕНОС ОТ 2012г – 3 509,15 лв. ПРИХОДИ 01.01.2013г – 31.12.2013 – 12 048,20 лв РАЗХОДИ – 12 644,12л ЗАСТРАХОВКА – 364,78 лв ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 97,20 лв РЕМОНТИ – 2 226,45 лв /СТАЯ 106, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ/ Прочетете повече…