Отчет 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г.

ОТЧЕТ 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г. От 2013 г – 2 913,23 лв  ПРИХОД – 820,00 лв РАЗХОД – 745,01лв 1.ТЕКУЩИ РЕМОНТИ – 126, 60 лв /ОСВЕТЛЕНИЕ ТЪМЕН КОРИДОР, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ/ 2.ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КОМПЮТРИ – 218,34 лв 3.ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 18.00 ЛВ 4.СТОЙКА ЗА ПРОЕКТОР – 76, Прочетете повече…

Отчет 01.01.2013 – 31.12.2013 г

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 01.01.2013 – 31.12.2013 г ПРИХОДИ – 15 557,35лв ПРЕНОС ОТ 2012г – 3 509,15 лв. ПРИХОДИ 01.01.2013г – 31.12.2013 – 12 048,20 лв РАЗХОДИ – 12 644,12л ЗАСТРАХОВКА – 364,78 лв ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 97,20 лв РЕМОНТИ – 2 226,45 лв /СТАЯ 106, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ/ Прочетете повече…