ОТЧЕТ

01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г.

От 2013 г – 2 913,23 лв 

ПРИХОД – 820,00 лв

РАЗХОД – 745,01лв

1.ТЕКУЩИ РЕМОНТИ – 126, 60 лв

/ОСВЕТЛЕНИЕ ТЪМЕН КОРИДОР, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ/

2.ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КОМПЮТРИ – 218,34 лв

3.ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 18.00 ЛВ

4.СТОЙКА ЗА ПРОЕКТОР – 76, 82 лв

5.РЕКЛАМА – 40,60 лв

6. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТАКСИ – 264,65 лв

/ СГС, ПОЩА, БАНКА, СЧЕТОВОДСТВО/

НАЛИЧНИ КЪМ 22.04.2014г – 2 988,22 лв