НП „Заедно за всяко дете“, 2022/2023

На 25.10.2022 година се проведе първата среща на седмокласниците, осъществена по НП “Заедно за всяко дете”, Модул 3 – “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Темата ѝ е свързана с професионалното ориентиране на учениците с цел избиране на подходящо училище за гимназиално обучение, което да е свързано с техните интереси и цели. Срещата се проведе в 7.”А” и 7.”Г” клас заедно с класните ръководители – Надежда Иванова и Веселка Нешовска, както и чрез съдействието на родителите на учениците от двата класа и родители на ученици, които са завършили нашето училище и са се реализирали успешно в живота в желаната от тях сфера. 

Ученици от 6. „а“ клас, учители и родители посетиха заедно театралната поставка “BAI GANYO” в Младежки театър “Николай Бинев”. Културното събитие е част от програмата на съответния клас, който участва в НП “Заедно за всяко дете”, Модул 3 – “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Децата и възрастните имаха възможност да се опознаят извън училищната среда, да общуват по-свободно, родителите успяха също така да се докоснат до работата на учителя, работещ с голяма група ученици. Изборът на конкретната постановка не беше случаен – през ролите на актьорите участниците в Националната програма видяха какъв е образът на Алековия герой Бай Ганьо.