ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Свободни места за прием

КЛАС I II III IV V VI VII
МЕСТА
0
0
0
0
0
0
3