Образци на документи

Отчети

Бюджети

Правилници

Учебни планове

Планове

Приложения

Протокол за поставена система за видеонаблюдение
Стратегия за развитие на 122. ИОУ „Николай Лилиев“ 2022/2023 г. – 2026/2027 г.
Заповед за начало и край на учебния ден
Индикативен списък за услуги, предоставяни от училището
Стратегия за развитие на 122. ОУ „Н. Лилиев“ 2017/2018 г. – 2021/2022 г.
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

Заповеди

Системи