Обществен съвет 122. ИОУ „Николай Лилиев“

е-mail: os122ou@gmail.com

Състав

Мандат Януари 2023 – Януари 2026

Състав на Обществения съвет:

Людмила Захариева – представител на район Лозенец

 1. Нели Мешкова – председател
 2. Венера Георгиева – член (титуляр)
 3. Грета Калчева – член (титуляр)
 4. Антоан Тонев – член (титуляр)
 5. Виктория Колева – член (титуляр)
 6. Мартин Кулов – член (титуляр)
 7. Светлана Дукова – член (титуляр)
 8. Екатерина Неделина – член (титуляр)
 9. Десеслава Стойкова – член (резерва)
 10. Мария Димитрова – член (резерва)
 11. Делян Райчев – член (резерва)
 12. Елена Стамболиева – член (резерва)

Протоколи/Становища

Мандат Януари 2023 – Януари 2026

Протоколи

Протокол от заседание на 04.09.2023 г. – виж тук

Протокол от заседание на 23.03.2023 г. – виж тук

Протокол от заседание на 26.01.2023 г. – виж тук

Становища

Становище за УУП 23/24 – виж тук

Становище за прием на ученици 23-24 – виж тук

Становище за иновативното училище 23-24 – виж тук

Мандат Октомври 2019 – Октомври 2022

Протокол от заседание на 04.12.2019 г. – виж тук

Протокол от заседание на 28.09.2022 г. – виж тук

Документи

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – виж тук.

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование) – виж тук.