Извънкласни дейности по интереси

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“

„Основи на програмирането с Java“

Заниманията в клуб „Основи на програмирането с Java“ дава базови умения по програмиране, като писане на програмен код на начално ниво, работа със среда за програмиране, използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while). Заниманията са подходящи за ученици от V до VII клас, които нямат опит в областта на програмирането.

Ръководител: Атанас Терзиев

„Дигитален свят“

Този клуб е предназначен за ученици от III до V клас, които искат да научат основите на роботиката и технологиите. Участниците ще се научат как да проектират и създават роботизирани елементи, използвайки онлайн платформи. Ще работим в СТЕМ среда за да развием технически и логически умения.
Целева аудитория: Ученици от III до V клас, които се интересуват от роботика и технологиите.

Ръководител: Ирена Филипова

„Уверени в интернет пространството“

Този клуб ще научи учениците как да използват Office 365 и неговите приложения за ефективна работа и сътрудничество в онлайн среда. Ще се фокусираме върху създаването и споделянето на документи, презентации и таблици, както и на техниките за управление на информацията.
Целева аудитория: Ученици в трети клас, които искат да подобрят своите умения за работа с Office 365 и да бъдат продуктивни в онлайн обучението.

Ръководител: Игна Дамянова

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“

„Математически приключения“

В нашия клуб ще се забавляваме с решаването на кръстословици, судоку и други логически игри. Ще развиваме уменията си за анализ и логическо мислене, като решаваме разнообразни голови.
Целева аудитория: Ученици, които искат да се научат на различни логически игри и да усъвършенстват своите умения от IV клас.

Ръководител: Даниела Колева

„В света на математика“

В нашия клуб ще развивате математически умения, като насърчаваме нестандартното мислене и иновативни решения. Програмата ни се фокусира върху решаването на предизвикателни задачи и стимулира самостоятелността в ученето.
Целева аудитория: Ученици, които обичат математиката и желаят да разширят своите знания и умения, както и тези, които искат да развият нестандартното си мислене.

Ръководител: Ирина Давидова

„Ключ към знанието“

Този клуб е подходящ за ученици от IV клас, които искат да разширят своите математически познания чрез забавни и креативни задачи и игри. Ще насърчаваме участниците да прилагат математически концепции в решаването на реални проблеми и да развиват критичното мислене.
Целева аудитория: Ученици от IV клас, които обичат математиката и се интересуват от креативни подходи към нея.

Ръководител: Десислава Миленова

„Занимателна математика“

 

В клуба ще изследваме математически идеи и концепции с надграждане на учебните програми. Ще разгледаме интересни и нестандартни математически задачи и проблеми, които могат да разширят погледа ни към математиката.
Целева аудитория: Ученици, които искат да изследват математиката и да разширят своите знания в областта и да се подготвят за НВО.

Ръководител: Недялка Георгиева

НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВА, СПОРТ И КУЛТУРА“

„Художествена гимнастика“

Ако сте вдъхновени от елегантните движения на художествената гимнастика, този клуб е за вас. Научете основните техники и изразителността на този изящен спорт.
Целева аудитория: Ученици, които желаят да научат и усвоят основите на художествената гимнастика от първи и втори клас.

Ръководител: Гергана Ташева

„Спорт и здраве“

 

В нашия клуб ще научите нови спортни техники и ще работите за подобряване на физическата си работоспособност. Програмата ни е специално съобразена с възрастта и възможностите на учениците, за да ги подпомогне в постигането на по-здрав начин на живот.
Целева аудитория: Ученици, които желаят да се занимават със спорт и да подобрят своята физическа работоспособност в III те класове.

Ръководител: Емил Христов

„Спортни игри“

Преживейте уникални спортни приключения и научете нови знания в този клуб, специално разработен за ученици. Нашата програма включва разнообразни спортове и физически активности, подходящи за всички нива на умения и фитнес.
Целева аудитория: Ученици, които искат да се забавляват, да научат нови неща и да подобрят своята работоспособност в IV-те класове.

Ръководител: Ива Радкова

„Математика в природата“

В този клуб ще изследваме и анализираме различни аспекти на нашия свят, използвайки математически модели и техники. Ще се запознаваме с закономерностите в природата, свързани с математиката. Целта ни е да разберем как математиката обяснява света около нас.
Целева аудитория: Ученици, които се интересуват от връзката между математиката и науките за природата.

Ръководител: Мина Бояджиева

„Изкуство и математика“

В този клуб децата ще се научат да виждат природата като източник на вдъхновение за творчество. Ще изследваме формите и цветовете в природата и как те могат да се отразят в изкуствата. Ще създаваме проекти, вдъхновени от природата.
Целева аудитория: Деца, които обичат природата и искат да я изразят чрез изкуството.

Ръководител: Нина Станчева

„Екология и математика“

В този клуб ще обединим математиката със забавни и практични занимания в природата. Ще изучаваме биоразнообразието и ще наблюдаваме влиянието на човешката дейност. Игри и уроци ще ни помогнат да разберем математическите аспекти на природата и как можем да я опазим.
Целева аудитория: Ученици, които обичат природата и математиката и искат да научат как да ги свържат в IV клас.

Ръководител: Даниела Крачунова

„Сръчковци“

Този клуб е за тези, които обичат ръчната изработка и занаятите. Ще се научите на различни техники на работа с хартия. Създаване уникални проекти и ръчно изработени предмети.
Целева аудитория: Ученици, които искат да развият своите ръчни умения и да създават изкуствени проекти в първи клас.

Ръководител: Сашка Боянова

„Общувай и твори“

В този клуб ще откриваме вълшебството на четенето и ще се учим как да разбираме и анализираме текстове. Ще играем игри, които ще насърчат възприемчивостта ни към смисъла на думите и разбирането на текстовете.
Целева аудитория: Ученици, които искат да подобрят четенето и смисъла на думите и да развият аналитичните си умения за трети клас.

Ръководител: Диляна Иванова

„Aprender español“

В този клуб учениците ще изучават испанския език. Ще се изучават граматични и лексикални структури. Ще развиват всички четири езикови умения - четене, слушане, разговор и писане. Освен това, учениците ще се запознаят с различните култури на испаноезичните страни чрез интересни активности и проекти.
Целева аудитория: Ученици, които искат да научат испанския език и да се запознаят с културите на испаноезичния свят от пети до седми клас.

Ръководител: Йорданка Петкова

„Ние, четящите и творящите“

В този клуб ще разгледаме художествени творби от учебния план и ще научим как да тълкуваме и анализираме кратки цитати от тях. Чрез иновативни техники на обучение, учителят ще "извежда мисловни нишки" от творбите, помагайки ни да "огледаме" фрагментите от всички страни. Целта е да развием комуникативните умения на учениците и да научим как да създаваме преразкази със смисъл и дидактически задачи, подобрявайки техните литературни знания.
Целева аудитория: Ученици от 5., 6. и 7. клас, които искат да подобрят своите литературни умения и да научат как да интерпретират и комуникират съдържанието на художествени творби.

Ръководител: Мария Трифонова

„Театрално студио“

 

В този клуб ще се забавлявате, разигравайки различни роли и сцени от популярни пиеси. Усвоявайте техники за актьорско изкуство и развивайте своя творчески потенциал. Няма значение дали сте опитен актьор или начинаещ - всички са добре дошли!
Целева аудитория: Ученици, които искат да се забавляват и да се изразяват чрез актьорското изкуство.

Ръководител: Божидара Тодорова

„Приложни изкуства“

Целта на заниманията е да запознае учениците с различни видове приложни техники. Ще им бъдат представени видове и жанрове в приложните изкуства, формите в природата, възприемане на цвят, структура и пропорции и други. Ще бъдат поставени интересни творчески задачи, провокиращи въображението на учениците.
Целева аудитория: за ученици от начален курс (I-IV клас), които искат да изучават изкуството и да развиват своите творчески способности.

Ръководител: Йоанна Ангелова

„Народни танци“

Клубът „Народни танци‘ в училището е инициатива, която предоставя възможност на ученици да се съберат и учат да и представят традиционни народни танци. В него се насърчава социалното взаимодействие, физическата активност и културното обогатяване на участниците в навечерието или след учебния ден. Целева аудитория: за ученици, които искат да научат разнообразни танцови стилове.

Ръководител: Външен изпълнител


122. ОУ е много повече от една административна единица, то е събирателен център на училищната общност. Ръководството работи за достигане на едно по-високо равнище за работа с родителите, където училищният екип включва оптимално семейството в живота на училището и образователния процес.

Педагогическият колектив на 122. ОУ е заложил в стратегията си за развитие на училището, като основна цел въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение и издигане нивото на знания на учениците. Иновативното училище  е  пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.