Извънкласни дейности по интереси

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“

„Приложно програмиране“

В клуб „Приложно програмиране“ учениците ще бъдат програмисти и ще се потопят в основите на уеб програмирането. Предвидена е работа със система за управление на съдържанието WordPress, работа с графичен потребителски интерфейс и административен панел. Учениците ще се запознаят подробно със структурата на един сайт - header, body и footer. Създаване на страници, публикации, собствено лого и дигитално съдържание. В края на курса е предвидено създаване и представяне на проект - уеб сайт.

Ръководител: Атанас Терзиев

„Дигитален свят“

В клуба ще се изграждат първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение, както и умения за работа с роботизирани системи. Любознателното отношение цели да създаде желание за работа с компютри и роботизирани елементи за решаване на практически задачи от учебното съдържание. Тук те ще се запознаят с правилата за работа на дигитални устройства и безопасна работа в Интернет.

Ръководител: Ирена Филипова

„Роботиката около нас“

Клубът по интереси „Роботиката около нас“ е предназначен за ученици от начален курс (I – IV клас). По време на занятията децата ще надграждат придобитите знания и умения в часовете по математика, информационни технологии, роботика и приложно програмиране, ще придобият първоначални познания в областта на физиката и други природни науки. Занятията ще бъдат разработени на база на метода на дизайн мисленето и проектно-базираното обучение – ще разглеждаме общочовешки проблеми и природни факти, които срещаме около нас, ще се запознаем с професиите на хората, които работят в тези области, ще даваме предложения как роботиката може да бъде включена в живота ни и ще създаваме програми, с които да инструктираме роботите LEGO WeDo 2.0 да са ни от помощ при тези предизвикателства на човечеството.

Ръководител: Десислава Миленова

„Безопасен интернет“

Целта на заниманията е да въведе учениците в безкрайния свят на интернет пространството. Да ги запознаят с опасностите, които дебнат там. Ще се научат какво е това ,,дигитална самоличност”. Каква информация да споделят и каква не в интернет пространството. Как безопасно да търсят информация. Да разберат, че интернет е безкраен източник на информация и знания, а не само на забавления и игри. Ще продължим работа в ,,PAINT”. Ще се запознаем с CODE.org - курс 1.

Ръководител: Игна Дамянова

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“

„Смели математици“

Групата „Смели математици“ е предназначена за ученици от 7 клас с цел преговор и подготовка за Национално външно оценяване. По време на обучението си в нея, участниците ще преговорят и упражнят изучения учебния материал от 5. и 6. клас чрез решаване на задачи на ниво и формат на НВО.

Ръководител: Мария Тодорова

„По следите на числата“

 

С предложените дейности в клуб „По следите на числата“ учениците ще разширят своите познания по математика, като откриват практическото ѝ приложение в различни области на живота. Децата ще пресъздават колоритни образи от народното творчество, ще мерят „на око“ и претеглят „на ръка“, ще влязат в ролята на архитекти и ще строят приказен град от блокчета с помощта на таблицата за умножение, ще научат любопитни факти за световноизвестни математици.

Ръководител: Даниела Крачунова

„Знам и мога“

 

Разнообразен набор от задачи - занимателни, забавни, текстови, логически и практически. Създаване на положителна нагласа към математиката. Да се развият някои личностни качества на учениците: наблюдателност, повишена концентрация, самостоятелност, активност и съзнателност. Да се научат да реагират бързо и да знаят, че всеки проблем е разрешим.

Ръководител: Недялка Георгиева

„Всезнайко“

В клуб "Всезнайко" децата ще решават интересни и нетрадиционни задачи. Всеки ученик ще се превърне в малък автор, създател на математически задачи от различен тип. Заниманията ще се състоят в: Съставяне и решаване на интересни задачи; мандали; лабиринти; текстови задачи; ребуси; чертаене на геометрични фигури и др.

Ръководител: Сашка Боянова

НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВА, СПОРТ И КУЛТУРА“

„Светът на изкуството“

Чрез клуб "Светът на изкуството" си поставяме за цел да експериментираме в разнородния и всеобхватен свят на изкуството, да изразим себе си, своите вярвания и заобикалящия ни свят посредством способите на изкуството. Ще реализираме дейности като изработка на колажи, картички, дневници, играчки, книги, макети на сгради, както и демонстрация на йога упражнения (изкуството на здравословния начин на живот), танцови и вокални изпълнения, рецитали, драматизации и всичко, което спонтанно хрумне на участниците по време на творческия процес.

Ръководител: Ирина Давидова

„Цветна палитра“

Клубът по изобразителни изкуства „Цветна палитра“ предлага изучаване на разнообразни изобразителни материали и техники, като дава практически опит за работа с тях; разгръща творческите способности на учениците, развива тяхната самостоятелност и въображение. В процеса на изобразителна дейност учениците ще си служат с множество материали и техники, ще „общуват“ с художествени произведения, изпълнени по най-различни начини и ще се запознаят с емблематични автори (художници, илюстратори, дизайнери, скулптори) и творби, част от националното и световното културно-историческо наследство и художествената култура. Представянето на отделните творчески подходи при Изящните и Приложните изобразителни изкуства ще бъде организирано тематично.

Ръководител: Йоана Ангелова

„Спортни игри“

Спортни игри е дейност достъпна за голям брой ученици от всички възрасти. Целта е да изгради интерес към спорните игри и изграждането на основни умения и компетенции в определени спортове. Повишаване интереса към физическата активност и целенасочени занимания със спорт.

Ръководител: Ива Радкова

„Спорт, здраве и забава“

 

Заниманията по интереси в областта на спорта целят да повишат и развият качествата ловкост, сила, издръжливост, гъвкавост, бързина в индивидуални и групови игри.

Ръководител: Емил Христов

„Зумба за деца“

В клуб „Зумба за деца“ учениците ще се докоснат до различни стилове танци - Самба, Салса, Меренге, Регетон, Хип-Хоп, Фламенко и др. Предвидени са дейности по изучаване на различни хореографии и представянето им на обществени събития свързани с училищната общност. Основната цел на клуба е учениците да се забавляват докато усвояват различните стилове танци. Зумбата е полезно и забавно занимание.

Ръководител: Венелина Георгиева

„Кендо“

Кендо е японски боен спорт и изкуство за фехтоване, създадено за да подпомогне самоусъвършенстването чрез трениране в принципите на изкуството на меча.

Ръководител: външен преподавател/треньор

„Ние четящите“

В клуб ,,Ние четящите" ще осъществяваме съвместно четене на книга или конкретно произведение. Ще провеждаме литературни дискусии и дебати, както и ще създаваме плакати и постери за поощряване на читателската активност в училище, а и извън него. В часовете си ще отбелязваме годишнини, свързани с авторите на книги, които ще обогатят знанията ни за всяка личност. Този вид дейност ще има и медиен характер, тъй като учениците ще могат да провеждат интервю с писателите, имайки предвид биографията им. Нашата програма ще бъде свързана и със създаването на театрални постановки по дадено произведение, като всеки ученик ще има честта да се включи в конкретна роля. Ще обърнем внимание и на правилното и изразително четене, което ще спомогне по-бързо овладяване на интонационните навици. В края на този процес ще проведем и състезание. Учениците ще имат времето и да представят трейлър на любима книга-герои, сюжет, жанр, с целта да подтикне останалите към същия интерес. В периодите си на обучение обучаващите се ще могат да разменят своите книги и да създават свои читателски дневници. Освен получаване на информация, те ще могат да създават и свои творби-разкази, стихотворения, песни и романи. Екипната работа също ще бъде наша цел, тъй като за финал на нашите занимания, те ще запишат обща творба, като всеки ще продължи сюжетната линия по свой начин.

Ръководител: Мария Трифонова

„Театър и слово“

Работа с художествена литература, драматизация. Изработване на декори, разпределение на роли .Организация на спектакъл. Постановъчен и импровизационен театър. Представителни изяви.

Ръководител: Божидара Тодорова

„101 причини да спасим света“

Изграждане на компетентности, умения и отношения, свързани с природната и обществената среда, както и познавателни и емоционални предпоставки за обяснение на заобикалящия свят, като се изграждат основополагащи компетентности в областта на екологията. Учениците ще имат възможност за индивидуални изяви на, пълноценно общуване с природата и емоционална удовлетвореност от възприятията за заобикалящата ги природна среда. Ще систематизират и обогатят знанията за живата и неживата природа, ще осмислят ролята на човека за опазването на околната среда, ще ги стимулираме към екологично съзнание и дейно участие в опазването на природата и ресурсите. Дейности за придобиване на ключови компетентности: работа в екип, работа по проекти, свързана с проучване на факти, събиране на информация и прилагане на изучените знания за природата в конкретна практическа ситуация, изпълнение на индивидуални задачи, приложно изкуство с природни материали, представителни изяви (изложба) и др.

Ръководител: Мина Бояджиева

„Математиката и изобразителното изкуство“

Използване на геометрични фигури в изобразителното изкуство: декорация на предмети. Изграждане на художествени конструкции от елементарни форми - плоски и обемни. Създаване на визуални знаци и символи за средата на децата. Разглеждане на образци на изобразителното изкуство създадени с геометрични фигури. Работа в екип.

Ръководител: Антоанета Соколова

„Общувай и твори“

Игри и творчески задачи за децата с цел подобряване социалните, езиковите и практическите умения.

Ръководител: Диляна Господинова

„Математиката в природата“

Разнообразен набор от уроци, игри и научи експерименти чрез наблюдение на природата ,упражнения за сътрудничество и изграждане на екип. Създаване на положителни емоционални връзки между децата чрез опазване на природата, очертаване проблемите на замърсяване и опазване на природата.

Ръководител: Даниела Колева


122. ОУ е много повече от една административна единица, то е събирателен център на училищната общност. Ръководството работи за достигане на едно по-високо равнище за работа с родителите, където училищният екип включва оптимално семейството в живота на училището и образователния процес.

Педагогическият колектив на 122. ОУ е заложил в стратегията си за развитие на училището, като основна цел въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение и издигане нивото на знания на учениците. Иновативното училище  е  пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.