122. Основно училище „Николай Лилиев“

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Николай Лилиев

Последни новини

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година и изпълнение и спазване на Решение No 129 на Столичен общински съвет от 14.03.2019г. за изменение и допълнение на СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична общинаВи информираме, че:

Екипът на 122. ОУ „Николай Лилиев“ ще приема онлайн заявленията от родителите на бъдещите първокласници с електронна система за прием в първи клас:

  • Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.
  • Справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо те да посещават районните администрации.
  • При стартиране на технологичната работа със системата ще ви информираме своевременно и ще бъде поставен линк на уеб страницата на училището.

Ръководството на 122. ОУ „Николай Лилиев“

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заедно ще се справим!

Изх. № РУО-7618/02.04.2020 г. – Стартиране на кампанията за прием на документи за първи клас

Домашен изследовател

Продължава задочното състезание за малки и големи

„Тортата на директора”, част II

Краен срок за предаване на отговорите: 13. Април (понеделник) до17:00 часа. Отговорите да са написани на Word (не сканирани или снимани) и изпратени на e-mail:

cakecompetition@122ou.com

Името на файла да бъде: torta_2_class. Например: torta_2_class5A

Предлагаме на Вашето внимание следните задачки-закачки, а тортата…най-накрая!

Влакове, релси и вода

Зад. 1. Как завива влака? Скъпи ученици, няма грешка във въпроса. Нали колелата на влака не се завъртат, нито се завърта оста, на която са поставени. Въпреки това влакът следва кривината на релсите. Не би ли трябвало при достигане на влака до завой той да излезе от релсите (дерайлира). Моля обяснете.

Зад. 2. Защо умишлено се оставя разстояние между съседните релси? В някои държави, за да се избегне специфичното тракане на влака, се поставя специална гума в междината на релсите, но все пак това разстояние си остава. Релсите не се полагат плътно една до друга.

Зад. 3. Под влаковите или трамвайните релси се поставят бетонни или дървени опори, наречени траверси. Защо се поставят тези траверси! Моля обяснете.  

Зад. 4. Пуснете да тече вода от чешмата в кухнята или банята, така че нивото на водата в мивката да стане няколко сантиметра. Спрете водата. Водата изтича през сифона, като се получава над сифона малък водовъртеж. В каква посока е водовъртежът (по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата)? Знаете ли, че винаги водата изтича през сифона, като се върти в тази посока и то независимо от формата на мивата и др. Обяснете защо се получава водовъртеж точно в тази посока. 

Малък жокер-въпрос: знаете ли, че в южното полукълбо водовъртежът има обратна посока на тази, която наблюдавате. Защо?

Зад. 5. Задача за ужас на всички родители! Фонтаните съществуват още от древна Персия, Рим и има доказателства дори за Месопотамия. Обяснете принципа на работа на фонтаните, които са били построените от тези стари цивилизации. Моля не засягайте въпроса за съвременните фонтани, при които водата се „изстрелва” нагоре с помощта на помпи.

На фигурите са показани схематично няколко решения на домашен фонтан. Умишлено не съм уточнил кое какво е от чертежа. Помислете! Изберете един модел и се опитайте да го направите в къщи с помощта на вашите родители

След като приключи извънредното положение донесете вашия фонтан в училище и го представете пред класа си, като им обясните принципа на работа и защо водата бликва нагоре. Ще се радвам и аз да го видя! 

Успехи!

Ръководството на 122. Основно училище „Николай Лилиев“

Дистанционно обучение - график на часовете

Дистанционно обучение - консултации

Прием първи клас 2020/2021

Важно!

Съобщение

Уважаеми колеги директори!

Днес е важно да предприемаме категорични действия за опазване здравето и безопасността на всички български граждани, включително на учителите и другите служители и работници в поверените Ви училища. Ето защо задължително сформирайте онлайн групи за връзка с учителите и останалия персонал, с учениците и родителите. При обективна необходимост или екстремни ситуации, моля да имате предвид препоръките на оперативния щаб за поведение в епидемиологична обстановка. Актуализирайте сайтовете на училищата, бъдете активни, конструктивни, креативни и иновативни, бъдете добронамерени и отговорни. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители, ученици и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

Д-р Ваня Кастрева

Началник на РУО – София-град

Дистанционно обучение 🙂

От 16.03.2020 г., 122. ОУ "Николай Лилиев" провежда дистанционно обучение, чрез приложението Microsoft Teams

Столово хранене

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че закупените купони за столово хранене за седмицата от  09.03.2020 до 13.03.2020 ще важат за периода от 16.03.2020 до 20.03.2020.

Закупеният купон за 06.03.2020 година ще важи за 13.03.2020 година.

Желаещите ученици за столово хранене трябва да си закупят купон само за четвъртък 12.03.2020 година. 

От Ръководството.

Разписание на часовете по класове за II срок

300x250
Електронен дневник на 122. Основно училище „Николай Лилиев“

Коледен базар

Сумата събрана от Коледния базар, който се проведе в 122. Основно училище „Николай Лилиев“ е на стойнст близо 3000 лв.

Ръководството на училището благодари за подкрепата от страна на ученически съвет, училищното настоятелство, учители, ученици и родители! 

Вече сме иновативни!

С Решение номер 479 от 05.08.2019 г. Министерски съвет реши и включи 122 ОУ ,,Николай Лилиев” в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020г. Нашата иновация е в областта на роботиката и приложното програмиране!

Благодарим на всички, които работиха и ще работят за осъществяването на тази идея!

Информация:

  • гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Презвитер Козма" 2
  • 122ou@122ou.com
  • 02 865 0374
  • Как да стигнем: Метролиния 2, трамваи 10 и 6, автобуси 94 и 102