Дистанционно Обучение

COVID-19 ИНФОРМАЦИЯ

2

Заразени ученици

2

Заразени служители

6

Контактни ученици

1

Контактни служители

122. ИОУ
“Николай Лилиев”
Иновативно училище
с роботика и приложно програмиране

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Николай Лилиев

Информация: