122. Основно училище „Николай Лилиев“

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Николай Лилиев

ВАЖНО ЗА ПЪРВИ КЛАС

НВО - VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомявам, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Още един отличен успех за 122. ОУ „Николай Лилиев“

От СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ, беше връчено благодарствено писмо по повод отличното представяне на учениците на 122. ОУ в организираните от СБНУ състезания през изминалата учебна година. Още един повод да се гордеем с нашите ученици! Пожелаваме им още повече успехи през следващата учебна година!

Обучение на педагогическия колектив на 122. ОУ „Николай Лилиев“ в гр. Велинград

В периода 15.06.2019 г. – 16.06.2019 г. се проведе обучение на педагогическия колектив на 122 ОУ „Николай Лилиев“ в гр. Велинград. Обучението бе проведено от РААБЕ България и беше на тема „Иновативни методи в преподаването“.

Информация:

  • гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Презвитер Козма" 2
  • 122ou@122ou.com
  • 02 865 0374 - Директор
  • 02 866 4995 - Заместник директор
  • Как да стигнем: Метролиния 2, трамваи 10 и 6, автобуси 94 и 102