ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

2024/2025

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата: Отворете

Предстоящи събития

Дата: 26.04.2024 г.

Заявка за участие и Декларация

Възрастови групи: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII-VIII клас, IX-XII клас.

Формат: 7 задачи, първите 5 от които са тестови с избираем отговор, задача 6 е със свободен отговор, а задача 7 e с подробно описание на решението.

Оценяване:
Задачи от 1 до 6 – по 5 точки
Задача 7 – от 0 до 10 точки
За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.
Максималният брой точки е 40.

Срок за изпращане на творбите: 18.02.2024 г.

Награждаване: 05.03.2024 г.

Информация за конкурса – отворете

Конкурсът е предназначен за ученици в прогимназиален етап на образование.

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по ИТ – Отворете

Резултати от Областен кръг на състезанието по КМ – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по математика – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по география и икономика – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по физика – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по биология – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по химия – Отворете

Резултати от Областен кръг на „Знам и мога“ – Отворете

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по български език и литература – 5 клас, 6 клас, 7 клас

Резултати от олимпиадата по ИТ – Общински кръг – Отворете

Резултати от състезанието по компютърно моделиране – Общински кръг – III клас – явили се , III клас – класирани, IV клас – явили се , IV клас – класирани

Резултати от олимпиадата по математика – Общински кръг – Отворете

Резултати от олимпиадата по география и икономика – Общински кръг – Отворете

Резултати от олимпиадата по история и цивилизации – Общински кръг – Отворете

Резултати от олимпиадата по физика – Общински кръг – Отворете

Резултати от олимпиадата по биология и здравно образование – Общински кръг – Отворете

Резултати от олимпиадата по химия и опазване на околната среда – Общински кръг – Отворете

Резултати от националната олимпиада „Знам и мога“ – Общински кръг – Отворете

Резултати от олимпиадата по български език и литература – Общински кръг – Резултати от общински кръг, Класирани за областен кръг

Графици 2023/2024

Учебна година 2023/2024

Полезни Ресурси

Социални мрежи

122. ИОУ
“Николай Лилиев”
Иновативно училище
с роботика и приложно програмиране

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Николай Лилиев