НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Областен кръг

Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 02.03.2024 г. от 09:00 часа в 122. ИOУ „Николай Лилиев“, ул. „Презвитер Козма“ № 2.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят поне 30 минути преди определеното им по график време за защита на 02.03.2024 г. в 122 ОУ и задължително да носят проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проекта) на преносима външна памет (флаш-памет) или да си носят собствен лаптоп, от който да представят своя проект. Учениците ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност.

Предстоящи събития

Предварителен училищен кръг на Spelling Bee за ученици от V до VII клас – 26.02.2024 г.

Място: 122. ИОУ
Кабинет: П3 – П4
Начало: 14:30 часа

Официален училищен кръг на Spelling Bee, ще се проведе на 29.02.2024 г.

Място: 122. ИОУ
Кабинет: П3 – П4
Начало: 14:30 часа

Срок за изпращане на творбите: 18.02.2024 г.

Награждаване: 05.03.2024 г.

Информация за конкурса – отворете

Конкурсът е предназначен за ученици в прогимназиален етап на образование.

Отворете

Учениците, получили повече от 35 точки се класират за участие в областния кръг на олимпиадата.

Отворете

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75 точки на общинския кръг.

Отворете

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 70 точки на общинския кръг.

Отворете

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 20 точки на общинския кръг.

Отворете

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 60 точки на общинския кръг.

Отворете

За участие в областния кръг на олимпиадата се предлагат ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75% от максималния брой точки.

Отворете

За участие в областния кръг се класират учениците, които са получили не по-малко от 16 точки на общинския кръг.

Графици 2023/2024

Учебна година 2023/2024

Полезни Ресурси

Социални мрежи

122. ИОУ
“Николай Лилиев”
Иновативно училище
с роботика и приложно програмиране

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Николай Лилиев