Предстоящи събития

отворете

Учениците участници в областния кръг на олимпиадата по български език и литература могат да се запознаят с писмените си работи на 22, 23 и 24 март 2023 г. от 13.30 до 15.30 часа в НФСГ, стая № 33. Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване. Писмената работа може за бъде разгледана от ученик или родител /настойник след предоставяне на документ за самоличност. Писмената работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън горепосочената стая.

1. Александър Баирев – 7б

2. Георги Михайлов – 7а

3. Виктор Манчоров – 7а

4. Емилия Еспиноса – 6а

5. Андрей Младенов – 5б

6. Марио Храсналиев – 5а

7. Паола Христова – 4г

8. Далия Трифонова – 4г

9. София Борисова – 4б

10. Линна Ю – 4б

11. Георги Момчилов – 4б

12. Иван Апостолов – 4а

13. Рая Кулова – 4а

14. Емануел Йонев – 4а

15. Мартин Попов – 3г

16. Миа Николова – 3г

17. Рая Манова – 3б

18. Александър Дичев – 3б

Декларация

Заявление

Регламент

Математическото състезание „Европейско кенгуру“  ще се проведе на 16 март 2023 г. от 12.00 ч. за учениците от I до VII клас.
В срок до 06.03.2023 г. се подават заявления за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието.

Декларация

Заявление

Регламент

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25 март 2023 г. от 09.00 ч.
Училище координатор за състезанието е 125 СУ „Боян Пенев“. Училища домакини са: 125 СУ,107 ОУ, 19 СУ, 96 СУ, НПМГ.
В срок до 13.03.2023 г. се подават заявления за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието.
В срок до 22.03.2023 г. на сайта на РУО – София-град и на сайта на 125. СУ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и на квесторите в училищата-домакини.

Графици 2022/2023

Дистанционно Обучение

Социални мрежи

122. ИОУ
“Николай Лилиев”
Иновативно училище
с роботика и приложно програмиране

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Николай Лилиев