Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
– лаптопи за ученици 53 броя
– лаптопи за педагогически специалисти 17 броя
– шкаф за зареждане 1 брой
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
– проведено обучение на 71 ученици от 1. клас през 2023/2024 учебна година
– за обучените ученици са издадени сертификати
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
– проведено обучение на 14 педагогически специалисти на тема „Генеративен изкуствен интелект и Canva в ОРЕС“.
Допълнителна дейност: Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.
– осъществяване на тренинги във всички 24 паралелки в иновативното училище
– в тренингите се включиха класните ръководители, както и външни експерти от БЧК, „Капачки за бъдеще“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.