От 2019 г. 122. ОУ "Николай Лилиев" работи със Столична община по международен проект "Walk for Global Walk"

Работна среща по проект "Walk the Global Walk" в Столична община.