УЧИЛИЩЕН ЕКИП

Ивета Германова (иноватор)

Директор
Приемно време:
ПОНЕДЕЛНИК: 08:00 - 10:00
СРЯДА: 12:00 - 14:00

Ирена Филипова (иноватор)

Заместник-директор УД
Приемно време:
ВТОРНИК: 08:00 - 09:00
ЧЕТВЪРТЪК: 08:30 - 09:30

Атанас Терзиев (иноватор)

Заместник-директор УД
Приемно време:
СРЯДА: 10:00 - 11:00
ЧЕТВЪРТЪК: 13:00 - 14:00

Боряна Колчева (иноватор)

Заместник-директор АСД
Приемно време:
ВТОРНИК: 09:00 - 10:00
ЧЕТВЪРТЪК: 14:00 - 15:00

Паолина Методиева

Служител, човешки ресурси
Приемно време:
ВТОРНИК: 09:00 - 10:00
ЧЕТВЪРТЪК: 14:00 - 15:00

Таня Борисова

Главен учител и старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Гайдарова

Техн. секретар/Домакин

Антония Макаронска

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Анета Сандалова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Димитрова

Главен счетоводител

Недялка Христова

Медицинска сестра

Аделина Кръстева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Антоанета Соколова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Биляна Илиева

Лектор, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Божидара Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Борислав Йорданов (иноватор)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Андреева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Василка Баничанска

Педагогически съветник

Веселина Щерева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Веселка Нешовска (иноватор)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Вероника Пишикова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Гергана Ташева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даниела Кавлачка

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Даниела Колева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Даниела Крачунова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Денис Христов

Педагогически съветник

Десислава Койчева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Десислава Миленова (иноватор)

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Диана Илиева

Старши учител, ресурсен учител

Диляна Герасимова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Диляна Иванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Елена Гекова

Училищен психолог

Елена Манолова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Елица Мунтянова (иноватор)

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емил Христов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ива Радкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Иванина Митева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Ивета Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Игна Дамянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ирена Бонева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ирина Давидова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Йоана Ангелова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Йорданка Петкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Илияна Райкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мария Ангелова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мария Тодорова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мария Трифонова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Марияна Желева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Мина Бояджиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Милена Захариева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Мария Бучкова

Учител, прогимназиален етап на основното образование (V-VII клас), ГЦО

Мария Иванчева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Надежда Иванова (иноватор)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Надежда Лефтерова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Недялка Георгиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нина Станчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Пламена Додекова (иноватор)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Сашка Боянова (иноватор)

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла Дамянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Светослав Лалев (иноватор)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Станимира Вълкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Станислав Иванов (иноватор)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Тереза Пехливанова

Учител, прогимназиален етап на основното образование (V-VII клас), ГЦО

Христиана Маринска

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Христина Стефанова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветелина Стоянова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветелина Таранджийска

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Донка Сашова

Хигиенист

Елена Харизанова

Хигиенист

Рени Ефтимова

Хигиенист

Росица Захариева

Хигиенист

Фиданка Симеонова

Хигиенист