УЧИЛИЩЕН ЕКИП

Ивета Германова

Директор

Ирена Филипова

Заместник-директор УД

Йорданка Даковска

Заместник-директор АСД

Атанас Терзиев

Ръководител напр. ИКТ

Таня Борисова

Главен учител и старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Боряна Колчева

Завеждащ административна служба

Антонина Тесленко

Домакин/Технически секретар

Мария Димитрова

Главен счетоводител

Мария Антонова

Медицинска сестра

Аделина Кръстева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Анна Янкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Антоанета Соколова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Биляна Илиева

Лектор, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Божидара Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня Андреева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Василка Панева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Венелина Георгиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Веселина Щерева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Веселка Нешовска

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Галина Бастиянова

Учител, начален етап на основното образование (I-IVклас)

Даниела Кавлачка

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Даниела Колева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Даниела Крачунова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Даринка Душкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Деница Янчева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Десислава Миленова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Диана Илиева

Старши учител, ресурсен учител

Диана Тенева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Диляна Герасимова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Гекова

Училищен психолог

Елица Мунтянова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емил Христов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ива Радкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Иванина Митева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Ивета Иванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Игна Дамянова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ирена Бонева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ирина Давидова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Йорданка Петкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) и чужд език в прогимназиален етап

Мария Тодорова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Марияна Желева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Мина Бояджиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Надежда Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Недялка Георгиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нина Станчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Пламена Додекова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Русана Василева

Старши учител, подготвителна група

Сашка Боянова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла Дамянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Сияна Василева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Станимира Вълкова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Станислав Иванов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Теменужка Рачева

Ресурсен учител

Христина Стефанова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Царевна Стойкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Цветанка Стефанова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Цветелина Таранджийска

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦО

Бистра Валентинова

Хигиенист

Елена Харизанова

Хигиенист

Росица Захариева

Хигиенист

Донка Герасимова

Хигиенист