Как нашата история ни обединява 2016-2019г.

Международен училищен проект по Програма Еразъм+ – КД2 – „Как нашата история ни обединява“ (“How our history Unites Us”) 2016-2019. Страни партньори: Великобритания –координатор;

партньори: Франция, Белгия, Италия, Швеция, Литва, Турция, Испания, Португалия, България.

Основният приоритет на нашия проект е да работим и да се учим един от друг, да подпомогнем разработването и прилагането на иновативни практики в нашите училища, като по този начин повишаваме знанията на нашите учители и ученици.

Чрез проекта ние:

– правим проучвания чрез различни области на учебната програма как Европа е повлияла  на развитието на нашите страни. (история, география, природни науки, музика и изкуство, спорт, Европейски съюз и влиянието му върху неговите членове)

– научаваме повече за иновативните методики за преподаване и учене

– споделяме и използването на широк спектър от ИКТ програми.

Полет през Европа 2012-2014г.

Международен училищен проект „Полет през Европа“(Flying through Europe”) – 2012-2014г. по програма Еразъм+, КД2. Страни партньори: координатор – Великобритания;

Страни партньори: Франция, Белгия, Италия, Литва, Турция, Испания, Португалия, България.

Чрез проекта направихме проучвания по темите:

  • Проучване на птиците в училищната среда
  • Местообитания на птици
  • Идентификационни карти на птици
  • Национални организации за защита на птиците
  • Хранителни вериги и цикъл на живот на птиците
  • Есенна миграция и др.