За всяка паралелка от I клас се сформира и самостоятелна група за целодневно обучение.