Прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, При излизане на заповед за утвърждаване на приема в първи клас за учебната 2020/2021 година на Столична община, следва да ви информираме относно графика за прием на ученици за 122. ОУ „Николай Лилиев“. Ръководството