*Записването на ученици ще се осъществява в периода от 19.06.23 г. до 23.06.23 г., както следва:

  • 19.06 от 8:00 до 17:00 часа.
  • 20.06 от 8:00 до 17:00 часа.
  • 21.06 от 8:00 до 17:00 часа.
  • 22.06 от 8:00 до 17:00 часа.
  • 23.06 от 8:00 до 16:00 часа.

*Влизането на родителите в училището се осъществява от входа на бул. Черни връх.

При записване родителят/настойникът или упълномощеното от него лице представя:

  1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
  2. Копие и оригинал (за сверка) на акта за раждане.
  3. Заявление (разпечатано от системата).
  4. Ако случайно трябва да носите други документи, които са свързани с критерии, които не са проверени служебно, в профила Ви в ИСОДЗ ще Ви излезе какво точно ще Ви трябва.
  5. Лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон /срок 01.09.2023г/.
Категории: НовиниПрием