Информация за родителите относно COVID-19 в училище

Уважаеми родители, Информирам ви, че към 26.10.2020 г. в 122. ИОУ ,,Николай Лилиев“ има един ученик с Ковид 19. Същият не е посещавал училище седмица преди да се установи, че е заразен, поради което класа не е карантиниран. В училището, към настоящия момент има карантинирани 7 контактни ученици. Последните трима Прочетете повече…