Bulgarian National Spelling Bee Competition- National level – 21.04.2019г.

  Честито на София Соколова от 6 б клас! Честито и на г-жа Д. Душкова за отличната работа. Bulgarian National Spelling Bee Competition- National level – 21.04.2019: Изключително оспорвана надпревара между 30те най- добри състезатели от цяла България в състезанието по правопис на английски език! Класиралите се за участие в Прочетете повече…

Родителска среща на 2.05.2019г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че на 2.05.2019 г. в 122 ОУ „Николай Лилиев“ ще се проведе родителска среща при следния график: от 17:30 ч. за учениците от начален етап; от 18:00 ч. за учениците от пети, шести и седми клас. ОЧАКВАМЕ ВИ!

Национално математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас

Национално математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните Прочетете повече…

Резултати от Европейско Кенгуру

Резултати от Европейско Кенгуру – 1. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 2. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 3. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 4. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 5 – 6. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 7 – 8. клас

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Виуведомявам, че Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 81. СУ, 1. СУ и 56. СУ. В срок до 04.04.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи Прочетете повече…