Покана за празника на училището

Уважаеми г-н/г-жо ……………, имам удоволствието да Ви поканя на Лилиевите празници в 122. ОУ ,, Николай Лилиев” на 30.05.2019г. от 10:00ч. в сградата на училището. За нас ще е чест да сте част от нашия празник! С уважение: