Заповед на МОН от 09.04

1. В периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от V до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, Прочетете повече…

Заповед на МЗ от 08.04

1. Възобновява се присъственият учебен процес за: а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование; б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени Прочетете повече…