*Записването на ученици ще се осъществява в периода от 06.06.23 г. до 15.06.23 г., както следва:

 • 06.06 от 8:00 до 17:00 часа.
 • 07.06 от 8:00 до 17:00 часа.
 • 08.06 от 8:00 до 17:00 часа.
 • 09.06 от 8:00 до 17:00 часа.
 • 12.06 от 8:00 до 17:00 часа.
 • 13.06 няма да се записват ученици - НВО VII. клас
 • 14.06 от 8:00 до 17:00 часа.
 • 15.06 от 8:00 до 17:00 часа.

*Влизането на родителите в училището се осъществява от входа на бул. Черни връх.

При записване родителят/настойникът или упълномощеното от него лице представя:

 1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
 2. Копие и оригинал (за сверка) на акта за раждане.
 3. Заявление (разпечатано от системата).
 4. Ако случайно трябва да носите други документи, които са свързани с критерии, които не са проверени служебно, в профила Ви в ИСОДЗ ще Ви излезе какво точно ще Ви трябва.
 5. Лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон /срок 01.09.2023г/.
Категории: НовиниПрием