Удължаване срока на изпълнение по проект “Ти и Лидл за по-добър живот”.

 

Дата: 30 юли 2020 

Във връзка с извънредната ситуация поради епидемиологичната обстановка в страната и в частност в образователната система, реализираният от Училищното настоятелство на 122 ОУ “Николай Лилиев” проект за “Изграждане на обезопасена мултифункционална спортна площадка” се удължава до 7 октомври, 2020 година.