Училищното настоятелство на 122 ОУ “Николай Лилиев” стартира проект по програма “Ти и Лидл за по-добър живот”

Дата: 10 ноември 2019

На 08 ноември, 2019 година беше подписан договор за

безвъзмездно целево финансиране по програмата на ЛИДЛ България “Ти и Лидл за по-добър живот”.

В рамките на проект “Изграждане на обезопасена мултифункционална спортна площадка” планираме:

  • да се реновира и положи гумирана настилка на съществуваща площадка от 96 кв.м,
  • да се доизгради обезопасителна мрежа (40 кв.м),
  • да се реновират съществуващи конструкции за баскетбол, да се закупи екипировка за: баскетбол (табла и кошове), волейбол (мрежа), футбол (подвижни врати), бадминтон (мрежа).

Площадката ще даде възможност за активен спорт, както в учебно, така и в извънучебно време. С предложения проект искаме да предоставим възможност на над 2500 деца от 122 ОУ и от кв. Лозенец да спортуват активно.

Планираме изграждането на площадката в периода Ноември 2019 -Април 2020 г.

Одобреният бюджет за безвъзмездно финансиране е в размер на 8 864 лв.