ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

01.01.2013 – 31.12.2013 г

ПРИХОДИ – 15 557,35лв

ПРЕНОС ОТ 2012г – 3 509,15 лв.
ПРИХОДИ 01.01.2013г – 31.12.2013 – 12 048,20 лв

РАЗХОДИ – 12 644,12л

ЗАСТРАХОВКА – 364,78 лв
ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 97,20 лв
РЕМОНТИ – 2 226,45 лв
/СТАЯ 106, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ/

СОФТУЕРНИ УСЛУГИ – 321,72 лв.
САЙТ /122ou.com/ ИЗРАБОТВАНЕ И ДОМЕЙН – 163,90
УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И КОНСУМАТИВИ – 726,14 лв
/ МАРКЕРИ ЗА БЯЛА ДЪСКА, ПЪЛНИТЕЛИ ЗА МАРКЕРИ, ГЪБИ ЗА БЯЛА ДЪСКА, ХАРТИЯ/

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ СТАИ – 7 894,71

/ЧИНОВЕ, СТОЛОВЕ, ЩОРИ, КУТИИ ЗА ТЕЛЕФОНИТЕ/

8. ПРАЗНИЦИ И НАГРАДИ – 371,68 лв

9. ВЪНШНИ УСЛУГИ – 477,54 лв

/БАНКА, СЪДЕБНИ ТАКСИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ/

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – 2 913,23 лв