С решение №469/07.07.2023 г. на Министерски съвет е приет списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година, където под №402 е 122. ИОУ „Николай Лилиев“ иновативно училище с роботика и приложно програмиране.

През следващата учебна година учениците ще изучават предметите:
- Роботика и информационни технологии - I клас
- Роботика и приложно програмиране - II, III и IV клас
- Дизайн и програмиране - V, VI и VII клас