Уважаеми родители,

От началото на 2021/2022 учебна година, 122. ИОУ „Николай Лилиев“ е базово училище към Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Нашите педагогически специалисти ще бъдат базови учители на студентите в тяхната подготовка като бъдещи учители.