Ден 5 – C4 – Student emigrant school – 21.01.2022 г.

1) Презентиране на записания урок “Before I was a refugee” на всички участници 2) Стартиране на дейности на  eTwinning платформата https://live.etwinning.net/projects/project/352510 3) Изпращане на сертификати и закриване на срещата. https://coding-in-space.eu/?c4-bulgaria-student-immigrant-at-school