1) Презентиране на записания урок “Before I was a refugee" на всички участници

2) Стартиране на дейности на  eTwinning платформата

https://live.etwinning.net/projects/project/352510

3) Изпращане на сертификати и закриване на срещата.

https://coding-in-space.eu/?c4-bulgaria-student-immigrant-at-school