1) “Before I was a refugee” – разработване на офлайн урок с реплики за филм.