1) “Before I was a refugee" – провеждане на урок с ученици

2)  Проектиране на 5 игри, които да се играят с класните ръководители