1) Workshop за ИКТ инструменти да направим e-book “Famous immigrants in my country”

2) Дискусия за изготвянето на електронна книга  - https://app.bookcreator.com/library/-MtCt19uBo8S7rWQmRA9