1) „Immigrant students at partner schools” – презентиране на начини на работа с учениците, участниците с класа, методите на преподаване, помощни учители - дискусия