Ден 3 – C1 – Coding in school – 14.11.2019 г.

1) “Key competences at school” – Ключови компетентности в училище – теория и практика: 1.1.) Презентация  – участници в проекта – prepared by the local project teacher  1.2. Lower primary lesson – Наблюдение на урок по английски в начален етап  (съдържанието на урока е базирано на учебна програма) 1.3) Дискусия Прочетете повече…

Ден 2 – C1 – Coding in school – 13.11.2019 г.

1) “Coding at school” – Кодиране в училище – теория и практика – I част: 1.1)  Презентация на домакините  1.2)Coding with Lego – Кодиране с Лего – Наблюдение на урок по математика, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта. 1.3) Coding with Lego – workshop Прочетете повече…

Ден 1 – C1 – Coding in school – 12.11.2019

1) Интеграция – среща за учители (дисaусия, запознаване на партньорите техните национални култури, презентиране на партньорските училища, преразпределение на плана на мобилностите и запознаване  с дейностите по  проекта) 2) “Coding at school” – Кодиране в училище – теория и практика 2.1) Презентации на учителите от проекта 2.2) Coding with math Прочетете повече…